20170713_ວັນລົງນາມເຊັນ MOU ເພື່ອສ້າງຕັ້ງ Laos SME Development Center

เมื่อวันที่ 13 กรกฏาคม 2560 ที่ผ่านมา เป็นวันก่อตั้งของศูนย์พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประเทศลาว (Laos SME Development Center) ครับ

เริ่มงานด้วยการที่ อ. มะลิวัลย์ วอละเดด ผู้อำนวยการบริษัทที่ปรึกษา ทีเอ็มซี จำกัด กล่าวรายงานการจัดตั้งศูนย์ฯ

 

จากนั้น อ. จันสะหวัด บุดวิเสด ผู้อำนวยการวิทยาลัยบุดวิเสด กล่าวเปิดงานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) 3 ฝ่าย ระหว่าง วิทยาลัยบุดวิเสด,บริษัทที่ปรึกษา ทีเอ็มซี จำกัด และบริษัท Top Vision Enterprise จำกัด

 

ตามด้วย อ. ยอดยศ ลิ้มรสธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท Top Vision Enterprise จำกัด นำเสนอพันธกิจของศูนย์ฯ

 

ถึงเวลาสำคัญ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) 3 ฝ่าย

 

จบงานด้วย การถ่ายภาพร่วมกันกับผู้ร่วมงานทุกท่าน

บทความใกล้เคียง:

Leave a comment