ติดต่อเรา

Laos SME Development Center(ศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประเทศลาว)

Office@Laos

สถานที่ติดต่อ: ถนนกำแพงเมือง บ้านโพนปาเป้า เมืองสีสัดตะนาก นครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศลาว

โทร: +856 20 5449 9403

 

Office @ Thailand

สถานที่ติดต่อ : 281/101 เมโทรคอนโด2 ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

โทร: 089 111 2858

Social Media

Facebook : https://www.facebook.com/laossmecenter

Email:         Laossmecenter@gmail.com