ຕິດຕໍ່ເລົາ

Laos SME Development Center

 

Office@Laos

ສະຖານທີ່ : ຖະໜົນກຳແພງເມືອງ ບ້ານໂພນປາເປົ້າ ເມືອງສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໂທຣ: 020 5449 9403

 

Office @ Thailand

ສະຖານທີ່ : 281/101  ເມໂທຄອນໂດ2, ຖະຫນົນມິດຕະພາບ, ເມືອງຂອນແກ່ນ 40000, ປະເທດໄທ.

ໂທຣ: +66 89 111 2858

Social Media

Facebook : https://www.facebook.com/laossmecenter

Email:         Laossmecenter@gmail.com